Nå skal regjeringen sende vedtaket 18 rollespill chat om utvidelsen av ordningen til Esa i Brussel.
Regjeringen ser et behov for å stadfeste regelverket.
Vi har en intensjon om å følge opp vedtaket som er fattet.
Nå er vi usikre på hva som skjer.Finansdepartementet bestemte seg nemlig for å sende vedtaket til Esa, eftas kontrollorgan, for å påse at se gay sex online gratis dette er lovlig politikk og ikke ulovlig statsstøtte som fører til konkurransevridning.Det er større sannsynlighet for at Esa vil hurtigbehandle saken når den er godt forberedt fra norske myndigheters sider.Finansdepertementet ønsker å bremse opp prosessen med innfasing av elbiler og undergraver norsk elbilpolitikk, sier hun.Men da skal også den 13 år gamle ordningen vurderes.Vi må fortsette å være det for å vise at det går an å få en transportsektor uten utslipp, mener hun.Det er slik at det er en fordel for brukerne av elbiler at vi har en ordning som står seg over tid.Målet for 2020 er at et gjennomsnittsutslipp fra alle nye biler skal være på 85 gram.Venstre har vært forkjempere for elbilrettighetene i lang tid.Finansdepertementet har regnet på det, og sparer 47 millioner årlig ved å ikke innføre den vedtatte ordningen.Nikola Astrup mener at det er ingen grunn til å tro at regjeringen sender vedtaket til Esa for å spare penger.Kunne dere ikke innført ordningen og så sende vedtaket til Esa?Editor rating 3, user rating (0 votes) 0, rate this game, choose a rating1 - Abysmal2 - Below average3 - Ok4 - Good5 - Very good6 - Superb!
Dette er et av flere viktige tiltak som må til for å få til en innfasing av nullutslippsbiler i kommunen.

[L_RANDNUM-10-999]