god skipsfart chat rom

Setningsmaterialet som korpuset bygger på, 2342 forskjellige setninger, består av tre typer setninger; 2 dialektisolerende setninger; 450 setninger, holdt for å være fonetisk "kompakte 1890 setninger av forskjellig fonetisk verdi.
Dataene på hvert språk ligger i en egen mappe, og disse mappene er organisert slik at informasjonen.eks.
Timit-korpuset ble utviklet med tanke på studier innen akustisk fonetikk og for utvikling av automatiske talespråksgjenkjennende systemer.Viktig i denne sammenhengen er det også at dataene er rike på fonetisk variasjon, at de gir mange og gode eksempler på forskjellige fonetiske kontekster.Alle sammen leser de samme setningene.Hver dialog ligger i en egen mappe (med et nummer som identifiserer dialogen innenfor den aktuelle sekvensen) og hver mappe inneholder følgende seks filer; lydfil; med selve dialogen nist-hode, inneholdende informasjon om lydfilen ortografisk transkripsjon; med tidsmarkeringer på hver ytring TEI entry-point, informasjon om tekstmarkører.Resultatet er dette korpuset på cd-rom fra Linguistic Data Consortium.I en egen fil gis det en tabelloversikt som kobler hver forsøksperson og hans/hennes setninger til en bestemt av disse tonene på den dagen det aktuelle opptaket fant sted.De fleste samtalene er mellom familiemedlemmer eller nære venner, og ingen føringer er lagt på emne for samtalene - dette for at systemet skal få en så allsidig input som mulig.Opptakene til korpuset ble gjort i perioden fra.11:46 (cest) Både du og jeg opptrer gratis videosamtaler uten registrering anonymt her, det tror jeg du må innse - det var ikke poenget, men at wp fortsetter å være et dugnadsbasert wikioppslagsverk.Transkripsjonene kan leses uavhengig av CD-platen.80 av samtalene på cd-romen er påtenkt trening av talegjenkjenneren, 20 er til testing av dens utvikling, mens de resterende 20 er tenkt brukt til evaluering.Alle forsøkspersoner gratis sexy cam leser de samme seks setninger som "oppvarming".Navngivingen er som følger: ayymmddp.
Man har villet utvikle et vokabular som kan dekke viktige aspekter ved talespråksgjenkjennelse via telefonlinjer.
Dataene er samlet inn hos ittdcd-West i San Diego, California, og på ittdcd-East i Nutley, New Jersey.


[L_RANDNUM-10-999]