på 1990-tallet chatterom på internett

Digitale verktøy brukes ikke bare til underholdning, forbruk og informasjonssøk og -deling.
42 prosent mener ikt-kurs på arbeidsplassen/ studiested har vært viktig for læring.
Forskjellen mellom de svake og middels gode brukerne er større enn mellom de middels gode og de sterke brukerne.
I den forbindelse rettes en takk til IT- og Telestyrelsen ved Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som var bestiller av den danske undersøkelsen samt Teknologisk Institut (TI) i Danmark for tilgang på de danske dataene.Dette var enkle dataspill som kombinerte rollespill og chat.Forskjellen er noe mindre mellom nivå ekte sex hbo-serie-episoder 2.For de eldste, som kan karakteriseres som «digitale innvandrere later det til at bruk av digitale verktøy på jobben har en integrerende effekt inn mot dagens informasjonssamfunn.Imidlertid er det en stor andel svake brukere som benytter Internett ukentlig.Det er nettopp innenfor dette feltet at variasjonen er størst.I motsetning til i Danmark har vi per i dag ingen felles offentlig standard for denne teknologiske løsningen.Enten har man god kompetanse på dette, eller så er det noe man mestrer i svært liten grad.De svake brukerne har gjennomgående en relativt lav andel daglige brukere uavhengig av hva de hovedsakelig bruker pc til, mens de sterke brukerne har en høy andel daglige brukere uavhengig av formål.Figur 3 viser en oversikt over nordmenns score for samtlige 34 ferdighetsmål.Figur 8 Aldersgrupper fordelt på nivå.Sosialt selskap er verre å finne på en øde.Å finne bestemt informasjon på hjemmesider på et annet språk enn norsk å bruke søkemotorer på Internett (for eksempel Google, Yahoo.fl.) å få oversikt og kunne navigere på en hjemmeside å finne bestemt informasjon du trenger på det offentliges hjemmesider.For å beskrive og analysere den digitale kompetansen ble befolkningen delt inn i brukernivåer ut fra svakheter og styrker i kompetanse.Kommunikasjon og formidling Å formidle og utveksle informasjon og kunnskap ved hjelp av ikt.Kompetansen er noe lavere når det gjelder evaluering (55) og integrering av informasjon (53).De svake brukerne har i mindre grad tilegnet seg digital kompetanse gjennom kurs på arbeidsplassen, men denne gruppen består også av mange eldre og pensjonister, og da er ikke denne typen kursvirksomhet like aktuelt.De med yrkesfaglig utdanning har en større andel svake brukere enn de med allmennfaglig utdanning.
69 prosent av brukerne har lært ikt live sex bakgrunn gjennom å prøve seg frem selv.
Meldingen vektlegger at alle skal inneha digital kompetanse.Dette har vi gjort for ikke å ekskludere brukere av andre maskiner enn.

[L_RANDNUM-10-999]