Dette gjeld i særleg grad jenter (Ibid.).
I tillegg til desse faktorane, vil eg nemne graden av kontroll som nettet gir.102 det Wurmser kallar introjeksjon å ta innover seg fordømminga og vegas sex parti cam straffa frå andre (1981,.Desse temaa treng ikkje vere dei hyppigast refererte, men heng i stor grad saman med blikket til forskaren (Braun og Clarke 2006,.8).Knud Eilert Løgstrup er i denne delen av arbeidet nytta i stor grad, i vekselverknad med teoretikarar som har formulert tankar kring nettet som kommunikasjonsarena, med særleg vekt på John Suler og John Weckert.Desse vil det bli referert til der dei kjem med vektige innspel for denne masteroppgåva, men avgreinsa mot i det øvrige, for å ikkje trekke for hastige parallellar mellom e-terapi og Kirkens SOS si chat-teneste Sentrale omgrep i studien Innskrivar/Informant vert i det fylgjande nytta.Ei forståing av skam som denne studien nyttar arab sex cam rør seg av, er den av skam som de andres øyne inne i meg - ei sjølvfordømmande kjensle av å bli sett og avslørt (Stålsett Follesø 2003,.Vedlegg 8 vedlegg 9 kapittel 1: live chat-kode i php-gratis nedlasting innleiing.1.Chat-rommet er i oppgåva nytta om samtalebaserte nettsider.Ivaretaking av grenser, naturlig blygsel og respekt spring ut av den sunne (diskresjons-) skamma.Materialet frå kirkens sos- grunngjeving og presentasjon Studien har utgangspunkt i materiale frå Kirkens SOS.Dei bakanforliggande antakingane avgreinsa seg med dette til tidlegare fagkunnskap og engasjement på området.


[L_RANDNUM-10-999]